Personale

Jan.jpg

Jan Kjærgaard - 40 år
Daglig leder
Ansat i 16 år

Mikkel.jpg

Mikkel Rasmussen - 42 år

Souschef

Ansat i 5 år

Madsen.jpg

Paul Christian Madsen - 43 år

Pædagogisk medarbejder

Ansat i 17 år

Maj.jpg

Maj Bossing - 40 år

Pædagogisk medarbejder

Ansat i 4 år

Nickie.jpg

Nickie Sørensen - 39 år

Pædagogisk medarbejder

Ansat i 11 år

Morten.jpg

Morten Olsen - 40 år

Pædagogisk medarbejder

Ansat i 10 år

Bjarke.jpg

Bjarke Sørensen - 55 år

Pædagogisk medarbejder

Ansat i 1 år

Hannah.jpg

Hannah Leed - 46 år
Socialrådgiver og pædagogisk medarbejder 
Ansat i 2 år

Helle.jpg

Helle Budek - 42 år
Regnskabs ansvarlig
Ansat i 3 år

Michael.jpg

Michael Andersen - 57 år

Pædagogisk værkstedsmedarbejder

Ansat i 1 år