top of page

Målgruppe

 

Fonden drives under offentligt tilsyn af socialtilsyn øst, Holbæk. 

 

Bækkely er godkendt i henhold til

Serviceloven §  66 stk.1  nr.5  og § 107

 

• Opholdssted med plads til 6 unge. 

• Udslusningshus med plads til 3 unge.

Åbningstider:

Ingen lukkedøgn.

Bækkely har åbent året rundt!

 

Bækkely er et bo- og opholdssted, som henvender sig til unge af begge køn i alderen fra 14 til 18 år.

Den unge har mulighed for at forlænge sit ophold til og med det 22. år i efterværn.

Bækkely varetager unge med:

 

  •  Personligheds- og udviklingsforstyrrelser, som har været på behandlingshjem og opholdssteder, eller har haft kontakt med psykiatrien.

 

  •  Unge, der i fremtoning og adfærd kan være vanskelige at rumme, og som kræver særlig kontakt og struktur.

 

  • Behandlingsbehov og psykiske udfordringer, som har udviklingspotentiale og kan profitere af kontakt, struktur og relationspædagogik.

 

  • Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige udfordringer.

  •  Særlige psykiske tilstande som  ADHD, skizofreni, autismespektrumsforstyrrelser, Aspergers syndrom, personlighedsforstyrrelser, depressive tilstande og omsorgssvigt.

  • Udadreagerende adfærd.

 

  • Samt akut-anbringelser

bottom of page