top of page

Pædagogik

Pædagogisk metode

Bækkelys pædagogiske indsats tager udgangspunkt, hvor den enkelte unge befinder sig udviklingsmæssigt og socialt, således at metodevalget tilpasses den enkelte unges behov og kompetencer.

 

Udgangspunktet for den pædagogiske indsats på Bækkely, er en udviklingsstøttende og anerkendende relations-orienteret pædagogik, samt almindelig dagligdags læring (ADL).

Derigennem sikres størst mulig selvstændighed, som er byggestenen for den videre personlighedsudvikling, samt at blive bedre rustet til at tackle samfundets forventninger, tilbud og muligheder.

Vi prioriterer et tæt samarbejde med vores beboere, hvor der via den voksne skabes et trygt miljø, med gensidig respekt. Et miljø hvor der er plads til fejltagelser, og hvor det er trygt at tage problemstillinger op, og have egne meninger.

 

Udviklingsstøttende og relations-orienteret pædagogik udfordrer vores evner til at:

 • Indgå i en relation med vores beboere og andre vi møder.

 • Handle med anerkendelse, ansvar, rummelighed, ligeværd og forståelse for andre.

 • Kunne se sig selv udefra og andre indefra.

 • At anerkende egne udfordringer og arbejde med disse.

 

Anerkendelse kræver:

 • Lydhørhed, accept og interesse i den enkelte beboers perspektiv.

 • At kunne fralægge sig egen forudindtagethed.

 • At kunne møde vores beboere med åbenhed for en anden virkelighed.

 

Ansvar:

 • Det er altid den voksne, der har ansvaret for relationen.

 • Hvis det man gør, ikke virker, så tag ansvar og gør noget andet.

 • At være tydelig i sin grænsesætning, med et udtalt ”JEG-sprog”

 • Uden at skabe skyld og skam.

 • Aldrig gøre det til en magtkamp.

 

bottom of page