top of page

Værdigrundlag

    Engagement

  • Vi involverer os helhjertet, og har lysten og viljen til at kæmpe for nogen eller noget. Vi yder gerne en ekstra indsats for andre, os selv og fællesskabet.

 

    Anerkendelse

  • Vi møder altid andre mennesker i øjenhøjde, med det udgangspunkt, at vi alle er lige. Vi er lydhøre og rummelige over for andres og egne synspunkter og forskelligheder. 

 

    Tryghed

  • Vi lægger vægt på at vise omsorg med en respektfuld omgangstone. Vi har tillid til at andre rummer os og tager sig kærligt af os.

 

    Nærvær

  • Vi arbejder for at sikre nærvær, ro til eftertanke og ny inspiration i hverdagen.

 

    Relation

  • For os er nærvær at indgå i en ligeværdig og udviklingsstøttende anerkendende relation, baseret på interesse, tillid, samarbejde og fælleskab.  

                         

  

bottom of page